avsi.ro

Cabinet de avocat
 

Constitutiri societati comeriale
Timp de executie 3 zile

 • Redactarea si atestarea actelor necesare pentru infiintarea unei societati comerciale
 • Obtinerea cazierelor fiscale ale asociatilor
 • Rezervarea denumirii firmei
 • Depunerea dosarului cu actele necesare constituirii firmei la Registrul Comertului
 • Plata taxelor la Registul Comertului
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului
 • Depunerea capitalului social
 • Mentiuni-modificari acte constitutive
  Timp de executie 5 zile

 • Schimbari de denumire de firma
 • Schimbare certificat de inregistrare
 • Cesiune de parti sociale (intrarea sau iesirea unui asociat/asociati sau actionar/actionari din firma)
 • Numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme
 • Majorare de capital social cu numerar sau natura
 • Diminuari de capital social
 • Obtinerea autorizatiilor de functionare pentru puncte de lucru si sedii sociale
 • Înfiintare de puncte de lucru
 • Schimbare de sediu social al unei firme
 • Declarari ale obiectului de activitate principal
 • Declarari sau extinderi ale obiectului de activitate secundar
 • Suspendarea activitatii firmei pe o perioada de maxim 3 ani
 • Îndreptari de erori materiale
 • Schimbarea formei juridice a unei societati
 • Obtinerea de certificate constatatoare
 • Depunerea bilanturilor si a situatiilor financiare anuale
 • Fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri
 • Atestarea si redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale
 • Guvernare corporativa

 • Asistenta si consultanta juridica acordata Consiliului de Administratie pentru organizarea, pregatirea si derularea Adunarilor Generale ale Actionarilor
 • Declararea nulitatii hotarârilor consiliului de administratie si adunarii actionarilor
 • Contestarea actelor de costituire si a statutului
 • Vânzarea - cumpararea întreprinderilor si a imobilelor
 • Litigii rezultate din procesul de privatizare
 • Constituri O.N.G., ASOCIATII DE PROPRIETARI, etc